Egil Sjaastad

Finn publiseringer (bøker, artikler osv.) av Sjaastad her Utdanning: 

 • Cand.theol. fra Menighetsfakultetet, 1976.
Yrkeserfaring: 

 • Feltprest, erfaring med administrasjon i forbindelse med rollen som landsungdomssekretær, NLM (78-83) og rektor, Fjellhaug skoler (86-99), undervisning på ulike nivå, Fjellhaug skoler, 1983-, forkynnelse, førstelektor i praktisk teologi, Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
Kunnskapsområder:

 • Nytestamentlig teologi
 • sjelesorg
 • homiletikk
 • hymnologi
 • religionspedagogikk
Relevante verv: 

 • Redaktør av tidsskriftet Fast Grunn
Interesser med relevans for arbeidet: 

 • Sang og musikk
 • direksjon
 • psykologi
 • pedagogiske eksperimenter (f.eks en kombinasjon av fortellinger om salmediktere/bibelske personer, dramatisering, involvering av sangere og forsamling)