Kenneth Ellefsen

Finn publiseringer (bøker, artikler osv.) av Ellefsen her

Utdanning: 

 • 2007: Master i Teologi, Det teologiske Menighetsfakultet
 • 2009: Bachelor i pedagogikk ved Norsk Lærerakademi med fagene Årsstudium i menneskerettigheter og konflikthåndtering (60 stp) og Semesteremne i jødisk tradisjon og kultur (30 stp)
 • 2009 – : Doktorgradsstudent ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo

Yrkeserfaring: 

 • 2006-2007: Studieveileder ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, studieleder fra 2007
 • 2005-2006: Timelærer i Det nye testamente, etikk og kirkehistorie ved Baptistenes teologiske seminar
 • 2006-2007: Timelærer i etikk, religionskunnskap og kirkehistorie ved Baptistenes teologiske seminar
 • 2007-2008: Timelærer i kirkehistorie og livssyn ved Baptistenes teologiske seminar
 • 2008 – : Timelærer i kirkehistorie, baptisthistorie og livssyn ved Høgskolen for Ledelse og Teologi
 • 2007 – : Undervisningsleder ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • 2009 – : Stipendiat i kirkehistorie ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Kompetanseområder:

 • Allmenn og norsk kirkehistorie
 • Konfesjonskunnskap
 • Embetssyn og embetsteologi i luthersk kontekst
 • 1500-tallets døperbevegelse
 • Baptistsamfunnene og baptisthistorie
 • Dåpsteologi

Medlem av følgende forskerfelleskap:

 • 2008 – : Collegium Confessionis

Relevante verv: 

 • 2008 -: Sekretær for styringsgruppen i forskerfelleskapet CollegiumConfessionis

Interesser med relevans for arbeidet: 

 • Litteratur og teologi
 • Forholdet mellom religion og politikk i et pluralistisk samfunn
 • Lyrikk og hymnologi
 • Liturgikk
 • Kunsthistorie
 • Pedagogisk filosofi