Eksamenskalender

Under finner du eksamenskalenderen for FiH. Kalenderen gjelder både for avdelingen i Oslo og for avdelingen i København. I kolonnen helt til høyre ser du om eksamenstidspunktet gjelder avdelingen i Oslo eller København eller begge to.

Merk at enkelte emner har mer enn én eksamen. Enkelte eksamener har også alternative vurderingsordninger. Se studieplanen for det enkelte emne for detaljer.

Tidspunkt for ny og utsatt eksamen er fastsatt i akademisk kalender. Nøyaktig tidspunkt for ny og utsatt eksamen for de enkelte emnene blir kunngjort i eksamenskalenderen når disse er fastsatt.

Eksamensdatoer for andre valgemner på 600-, 1500-, og 2500-nivå enn de som står i denne lista, fastsettes etter 1. oktober 2016.

DatoTidspunktEmneVurderingsform Avdeling
12. sept 201709:00TM1502 Latin 20 stpKorttidsprøveKøbenhavn
18.-22. sept 201709:00Nye og utsatte eksamener (dato avklares etter oppmeldingsfrist 1. sept 2017)EksamenBegge
20. sept 201712:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpNy og utsatt oppgaveinnleveringOslo
28. sept 201709:00TM1501 Gammeltestamentlig hebraisk 20 stpKorttidsprøveBegge
30. nov 201709:00EX1003 Examen facultatup 10 stpEksamenBegge
30. nov 201709:00NT502 Det nye testamente 10 stpEksamenOslo
30. nov 201709:00RLE2002 Kulturforståelse, religionsmangfold og toleranse 10 stpEksamenOslo
30. nov 201709:00VIT501 Teologisk hermeneutikk 5 stpEksamenOslo
30. nov 201712:00NT502 Det nye testamente 10 stpOppgaveOslo
30. nov 201712:00RLE2002 Kulturforståelse, religionsmangfold og toleranse 10 stpOppgaveOslo
30. nov 201712:00VIT501 Teologisk hermeneutikk 5 stpOppgaveOslo
1. des 201709:00RLE1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap 10 stpEksamenBegge
7. des 201709:00GT501 Det gamle testamente 10 stpEksamenOslo
7. des 201709:00TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst 10 stpEksamenBegge
7. des 201712:00GT501 Det gamle testamente 10 stpOppgaveOslo
7. des 201712:00TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst 10 stpOppgaveOslo
8. des 201709:00RLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpEksamenBegge
8. des 201709:00TM2004 Nytestamentlig bibelteologi 10 stpEksamenBegge
8. des 201712:00RLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpOppgaveBegge
15. des 201712:00AVH501 Masteravhandling 30 stpAvhandlingOslo
15. des 201712:00MET501-506 Disiplinspesifikk metodelære 5 stpOppgaveOslo
15. des 201712:00TM1506 Sjelesorg og diakoni 10 stpOppgaveOslo
18. des 201709:00PT501 Menighetsbygging 10 stpEksamenOslo
18. des 201709:00RLE2006 Islam i kontekst 10 stpEksamenOslo
18. des 201709:00TM1002 Innføring i nytestamentlig gresk 10 stpEksamenBegge
18. des 201709:00TM1501 Gammeltestamentlig hebraisk 20 stpEksamenBegge
18. des 201709:00TM1502 Latin 20 stpEksamenKøbenhavn
18. des 201712:00PT501 Menighetsbygging 10 stpOppgaveOslo
18. des 201712:00RLE2006 Islam i kontekst 10 stpOppgaveOslo
19. des 201709:00EX1001 Examen philosophicum 10 stpEksamenBegge
19. des 201709:00BM1001 Innføring i misjonsvitenskap 10 stpEksamenOslo