Eksamenskalender

Under finner du eksamenskalenderen for FiH. Kalenderen gjelder både for avdelingen i Oslo og for avdelingen i København. I kolonnen helt til høyre ser du om eksamenstidspunktet gjelder avdelingen i Oslo eller København eller begge to.

Merk at enkelte emner har mer enn én eksamen. Enkelte eksamener har også alternative vurderingsordninger. Se studieplanen for det enkelte emne for detaljer.

Tidspunkt for ny og utsatt eksamen er fastsatt i akademisk kalender. Nøyaktig tidspunkt for ny og utsatt eksamen for de enkelte emnene blir kunngjort i eksamenskalenderen når disse er fastsatt.

Eksamensdatoer for andre valgemner på 600-, 1500-, og 2500-nivå enn de som står i denne lista, fastsettes etter 1. oktober 2016.

DatoTidspunktEmneVurderingsform Avdeling
22. feb 201709:00PT501 Menighetsbygging 10 stpNy og utsatt eksamenOslo
22. feb 201709:00RLE1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap 10 stpNy og utsatt eksamenBegge
22. feb 201709:00TM1001 Nytestamentlig gresk 20 stpNy og utsatt eksamenBegge
22. feb 201712:00TM1506 Sjelesorg og diakoni 10 stpOppgaveOslo
24. feb 201709:00BM1001 Innføring i misjonsvitenskap 10 stpNy og utsatt eksamenOslo
24. feb 201709:00EX1001 Examen philsophicum 10 stpNy og utsatt eksamenBegge
24. feb 201709:00RLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpNy og utsatt eksamenBegge
24. feb 201709:00TM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst 10 stpNy og utsatt eksamenBegge
15. mai 201712:00AVH501 Masteravhandling 30 stp (første innleveringsfrist)AvhandlingOslo
16. mai 201712:00TM1510 Misjonspraksis med feltstudium 10 stpOppgaveOslo
16. mai 201712:00TM1513B Kristen åndelighet 10 stpOppgaveOslo
18. mai 201709:00GT606 Hebraisk fordypning 10 stpSkriftlig eksamenOslo
18. mai 201709:00NT603 Apostlenes gjerninger 10 stpSkriftlig eksamenOslo
18. mai 201709:00NT606 Dåp og nattverd i NT 10 stpSkriftlig eksamenOslo
18. mai 201709:00ST606 Jesu lidelse og død 10 stpSkriftlig eksamenOslo
18. mai 201709:00TM1514 Barn, unge og kristen tro 10 stpSkriftlig eksamenBegge
18. mai 201709:00TM2504 Dogmatikkens og etikkens grunnlagsproblemer 10 stpSkriftlig eksamenBegge
18. mai 201709:00TM2507 Reformasjon og lutherdom 10 stpSkriftlig eksamenBegge
18. mai 201709:00TM2511 Teologihistorie 10 stpSkriftlig eksamenBegge
19. mai 201709:00RLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpSkriftlig eksamenBegge
23. mai 201709:00MIS502 Religion og kultur 10 stpSkriftlig eksamenOslo
23. mai 201709:00MIS603 Jesusbilder i de tre monoteistiske religionene 10 stpSkriftlig eksamenOslo
23. mai 201709:00NT601 Jesu lignelser 10 stpSkriftlig eksamenOslo
23. mai 201709:00NT609 Tilbedelse av Jesus Kristus blant de første kristne 10 stpSkriftlig eksamenOslo
23. mai 201709:00ST602 Nådemidlene 10 stpSkriftlig eksamenOslo
23. mai 201709:00TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet 10 stpSkriftlig eksamenBegge
23. mai 201709:00TM2008 Misjonsteologi 10 stpSkriftlig eksamenBegge
23. mai 201709:00TM2513 Apologetikk og kirkens misjon 10 stpSkriftlig eksamenBegge
23. mai 201712:00MIS502 Religion og kultur 10 stpOppgaveOslo
23. mai 201712:00RLE2004 Bacheloroppgave 10 stpOppgaveOslo
23. mai 201712:00TM2003 Johannesevangeliet og Romerbrevet 10 stpOppgaveOslo
23. mai 201712:00TM2510 Bacheloroppgave 15 stpOppgaveBegge
24. mai 201709:00RLE1004 Verdensreligionene 10 stpSkriftlig eksamenBegge
29. mai 201709:00EX1003 Examen facultatum 10 stpSkriftlig eksamenBegge
29. mai 201709:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpSkriftlig eksamenOslo
29. mai 201709:00TM2001 GT og misjon 10 stpSkriftlig eksamenBegge
29. mai 201709:00TM2010 Utvalgte tekster fra GT 10 stpSkriftlig eksamenBegge
29. mai 201709:00TM2508 Ikke-vestlig kirkehistorie 10 stpSkriftlig eksamenBegge
29. mai 201712:00RLE1006 Livssyn og RLE-didaktikk 10 stpOppgaveOslo
29. mai 201712:00ST501 Dogmatisk helhetssyn 10 stpOppgaveOslo
29. mai 201712:00TM2001 GT og misjon 10 stpOppgaveBegge
29. mai 201712:00TM2010 Utvalgte tekster fra GT 10 stpOppgaveBegge
1. juni 201709:00GT605 Jeremiaboken 10 stpSkriftlig eksamenOslo
1. juni 201709:00NT607 Eksatologien i Det nye testamente 10 stpSkriftlig eksamenOslo
1. juni 201709:00RLE1006 Livssyn og RLE-didaktikk 10 stpSkriftlig eksamenOslo
1. juni 201709:00RLE1007 Bibelfag 10 stpSkriftlig eksamenBegge
1. juni 201709:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpSkriftlig eksamenBegge
1. juni 201709:00TM2502 Markusevangeliet og 1. Peters brev 10 stpSkriftlig eksamenBegge
1. juni 201712:00RLE1007 Bibelfag 10 stpOppgaveBegge
1. juni 201712:00TM2009 Misjon i kontekst 10 stpOppgaveBegge
1. juni 201712:00TM2502 Markusevangeliet og 1. Peters brev 10 stpOppgaveBegge
15. juni 201712:00AVH501 Masteravhandling 30 stp (andre og siste frist)AvhandlingOslo