Semesterstart

Semesterstart for vårsemesteret 2017 ved FiH er mandag 9. januar.

Forelesningskatalog for studiet ditt finner du på forsiden av våre nettsider under Verktøy for studentene. Med unntak av 3. års studenter ved bachelor i teologi og misjon (10. januar) og masterstudenter (23. januar) er mandag 9. januar også første undervisningsdag.

Hvis du ikke møter til studiestart ber vi deg lese informasjonen i Studiehåndboka nøye. Studiehåndboka ligger tilgjengelig her. For å beholde studieplassen, må du semesterregistrere deg og betale studie- og semesteravgift innen oppgitte frister (se akademisk kalender). Faktura for studie- og semesteravgift genererer du selv på Studentweb (unntaket er hvis du skal ta mindre enn 15 studiepoeng i semesteret; da tar du kontakt med studieadministrasjonen for å få generert faktura med redusert studieavgift).

Informasjon til nye studenter:

Studentbevis og semesterkvittering utstedes primært via studentbevisappen. Ta kontakt med studieadministrasjonen ved semesterstart for fotografering til studentbevis. Status for semesterkvittering for inneværende semester vil oppdateres til gyldig når du har semesterregistrert deg og betalt semesteravgift. Det lønner seg derfor å gjøre dette så raskt som mulig. Du kan lese mer om studentbevisappen her. For å få tilgang til høgskolens lokaler, trenger du en adgangsbrikke, som du får utlevert i resepsjonen. Du må betale et depositum på kr 100,- for denne, som du får tilbake når du leverer brikken inn igjen. Har du mistet brikken din, må du betale nytt depositum for å få utlevert ny brikke.