Finn publiseringer (bøker, artikler osv.) av Redse her

Utdanning:

 • Misjonskandidat Fjellhaug Misjonsskole, 1975
 • Cand.theol. Menighetsfakultetet, 1976
 • Practicum Menighetsfakultetet 1978
 • Kinesisk språk ved Chinese University of Hong Kong 1983-1985
 • Ph.D. i teologi, Misjonshøgskolen i Stavanger, 2006

Forskningskompetanse:

 • Misjonsvitenskap. Professor i misjonsvitenskap fra 2006
 • Systematisk teologi, spesielt dogmatikk
 • KRL-didaktikk og religionspedagogikk. Professor i KRLE-didaktikk fra 2007
 • Kinesisk religion

Yrkeserfaring:

 • Res.kap. i Fossum menighetet, Oslo, 1978-1983
 • Misjonær i Hong Kong 1983-1993
 • Førsteamanuensis og senere professor ved Høgskulen i Volda (HVO), 1993-
 • Førsteamanuensis som timelærer og i deltidsstilling ved NLA, 1996-2003.
 • Førsteamanuensis og senere professor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole 2005-

Relevante verv:

 • Leiar for FoU-utvalget ved FiH (2008-2010)
 • Medlem av FAKK-forum ved HVO
 • Medlem av NORME
 • Redaktør av Innsyn, (2009-2015)
 • Redaktør av bokserien Kyrkjefag profil, Portal Forlag
 • Redaktør av Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap
 • Medlem av International Association for Mission Studies