Kompetenceområder

  • Matthæusevangeliet
  • Nytestamentelig eksegese
  • De Synoptiske Evangelier
  • Apokalyptisk eskatologi

Generel præsentation af forskerprofil

  • Både i mit speciale og i min PhD har jeg arbejdet med Matthæusevangeliet, så det er der min hovedkompetence ligger. Der har jeg særligt fokuseret på frelsesforståelsen og den eskatologiske forventning i Matthæusevangliet. Arbejdet med Matthæusevangeliet har også givet anledning til at sammenligne Matthæus med de øvrige evangelier og her har forskellige og ligheder imellem de synoptiske evangelier i høj grad min interesse i et forsøg på at analysere teologien hos de tre evangelister.

Præsentation af aktuel forskning

Person #1131027 - Christian Schøler Holmgaard - Cristin