Christian S Holmgaard

Christian Schøler Holmgaard

København

Førsteamanuensis i Ny Testamente

+45 2526 5506

csh@fiuc.dk

Kompetenceområder

  • Matthæusevangeliet
  • Nytestamentelig eksegese
  • De Synoptiske Evangelier
  • Apokalyptisk eskatologi

Generel præsentation af forskerprofil

  • Både i mit speciale og i min PhD har jeg arbejdet med Matthæusevangeliet, så det er der min hovedkompetence ligger. Der har jeg særligt fokuseret på frelsesforståelsen og den eskatologiske forventning i Matthæusevangliet. Arbejdet med Matthæusevangeliet har også givet anledning til at sammenligne Matthæus med de øvrige evangelier og her har forskellige og ligheder imellem de synoptiske evangelier i høj grad min interesse i et forsøg på at analysere teologien hos de tre evangelister.
  • Jeg har siden februar arbejdet med NT-tekstkritik som et nyt forskningsfelt.

Præsentation af aktuel forskning

  • Aktuelt arbejder jeg med et tekstkritisk projekt vedrørende subskriptionerne til Hebræerbrevet i minuskelmanusskrifter.
  • Jeg har en artikel om forsoningen i Matthæusevangeliet til fagfællevurdering hos DTTK.
  • Jeg er ved at forsøge at få udgivet med min PhD-afhandling hos LNTS/ISCO..
23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo