Finn publiseringer (bøker, artikler osv.) av Sjaastad her Utdanning:

 • Cand.theol. fra Menighetsfakultetet, 1976.

Yrkeserfaring:

 • Feltprest, erfaring med administrasjon i forbindelse med rollen som landsungdomssekretær, NLM (78-83) og rektor, Fjellhaug skoler (86-99), undervisning på ulike nivå, Fjellhaug skoler, 1983-, forkynnelse, førstelektor i praktisk teologi, Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Kunnskapsområder:

 • Nytestamentlig teologi
 • sjelesorg
 • homiletikk
 • hymnologi
 • religionspedagogikk

Relevante verv:

 • Redaktør av tidsskriftet Fast Grunn

Interesser med relevans for arbeidet:

 • Sang og musikk
 • direksjon
 • psykologi
 • pedagogiske eksperimenter (f.eks en kombinasjon av fortellinger om salmediktere/bibelske personer, dramatisering, involvering av sangere og forsamling)