Finn publiseringer (bøker, artikler, osv.) av Kjebekk her

Utdanning:

 • Cand. Theol. fra Menighetsfakultetet, 1974
 • Historie grunnfag fra Univ. i Oslo, 1975
 • Historie mellomfag fra Univ. i Oslo, 1981

Yrkeserfaring:

 • 1975-1981: Lærer ved Fjelltun bibelskole
 • 1981-1982: Lærer ved Mediehøgskolen Gimlekollen
 • 1982-1996: Forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband på deltid
 • 1982-1995: Lærer på deltid i filosofihistorie for Folkeuniversitetet på Agder og Friundervisningen på Evjemoen.
 • 1997-: Arkivleder i NLM-arkivet
 • 2002-2010: Førstelektor i 20 % i kirke- og misjonshistorie ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • 2010-2013: Dosent i 20 % i kirke- og misjonshistorie ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Kunnskapsområder:

 • Allmenn og norsk kirkehistorie
 • Lekmannsbevegelsens historie
 • Lokalhistorie
 • Kinas historie, kulturhistorie, og kirke- og misjonshistorie
 • Etiopias historie, kulturhistorie og kirke- og misjonshistorie
 • Filosofihistorie

Interesser med relevans for arbeidet:

 • Bygdehistorisk arbeid vedrørende folke- og kristenlivet i Evje og Hornnes.