Finn publiseringer (bøker, artikler osv.) av Thoresen her

Utdanning:

 • Fjellhaug Bibelskole, 1991
 • MDiv Fjellhaug Misjonshøgskole, 1995
 • Cand.theol. Menighetsfakultetet, 1997
 • Språkstudier – Oromo, Joint Language School, Addis Abeba, Etiopia, 1999
 • Forskerskolen, Religion, Values and Society (MF, Misjonshøgskolen, UIA o.a.) 2009-2011
 • Ph.D. i teologi, Misjonshøgskolen i Stavanger, 2011

Kunnskapsområder:

 • Misjonsvitenskap
 • Islam
 • Kristendomsforfølgelse
 • Kontekstuell ekklesiologi
 • Etiopia/ Afrikas Horn

Yrkeserfaring:

 • Timelærer – Systematiske fag, Fjellhaug Misjonshøgskole, 1995-1997
 • Forkynner, Norsk Luthersk Misjonssamband, 1997-1998
 • Misjonær, Norsk Luthersk Misjonssamband, Etiopia, 1999-2008:
  • Rådgiver/ Bibelskolelærer, EECMY, South Ethiopia Synod 1999-2002
  • Koordinator, EECMY, South Ethiopia Synod, 2003-2005
  • Rådgiver, EECMY, Central Office/ Høyskolelektor Ethiopian Graduate School of Theology, 2006-2008
 • Forskningsstipendiat, Fjellhaug Misjonshøgskole, 2005-2011
 • Førsteamanuensis, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, 2011-
 • Misjonskonsulent NLM Utland, 2010-2013 (20% stilling)
 • Undervisningsleder, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, 2013-2015
 • Konstituert rektor, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, 2015-2016
 • Rektor, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, 2016-

Relevante verv:

 • Ulike råd og utvalg ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (2005-)
 • Feltstyre for Norsk Luthersk Misjonssamband i Etiopia (2001-2008), styreleder fra 2004-2008.
 • CMP, Internasjonalt økumenisk fora for Afrikas Horn, Medlem av styringskomité (2004-2005)
 • Project for Christian Muslim Relations in Africa (PROCMURA), National Comittee EECMY, Leder (2003-2005)
 • Project for Christian Muslim Relations in Africa (PROCMURA), Comittee for South Ethiopia Synod EECMY, Leder (2002-2005)
 • Statistikkutvalget i NORME, leder (2012-)
 • Styret, Fjellet Bedehus, medlem/styreleder (2008-2016)
 • Styret, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, medlem (2012-2013)
 • Prosjektgruppe, Egede Instituttet, “The Uniqueness of Christ”, leder (2012-2015)
 • The Lausanne Committee, Theology Working Group, member (2013-)
 • Styret for Egede Instituttet, medlem (2013-2016)