Utdanning:

 • 1985 Misjonskandidat, Fjellhaug Misjonsskole, Oslo
 • 1987 Cand. theol., Det Teologiske Menighetsfakultet, Oslo
 • 1988 Post Graduate Special Student, Luther Northwestern Theological Seminary, St. Paul, USA
 • 2017 PhD teologi, Det Teologiske Menighetsfakultet, Oslo

Forskningskompetanse:

 • PhD i Det nye testamentet

Yrkeserfaring:

 • 1986 Timelærer Bibelskolen, Fjellhaug Skoler, Oslo
 • 1987 Husfar ved Studentheimen, Fjellhaug Skoler, Oslo
 • 1987-1988 Forkynner, Norsk Luthersk Misjonssamband
 • 1989-1991 Misjonær, Norsk Luthersk Misjonssamband Sumatra, Indonesia
 • 1992-1993 Lærer, Tryggheim Vidaregåande Skole, Nærbø
 • 1999 Timelærer, Misjonshøgskolen, Stavanger
 • 1999 Forkynner, Norsk Luthersk Misjonssamband
 • 1999 Kursinstruktør, Olsten Datavikar, Stavanger
 • 1999-2000 Høgskolelektor, Høgskolen i Volda
 • 2002 Høgskolelektor, Høgskolen i Stavanger
 • 2003-2004 Timelærer og konsulent, Mediehøgskolen, Kristiansand
 • 2005 Høgskolelektor, Mediehøgskolen, Kristiansand
 • 2006-2007 Høgskolelektor, kvalitetsleder, Mediehøgskolen, Kristiansand
 • 2007-2008 Høgskolelektor, studiesjef/kvalitetsleder, Mediehøgskolen, Kristiansand
 • 2008-2009 Høgskolelektor, studiesjef, prorektor, Mediehøgskolen, Kristiansand
 • 2009-2014 Høgskolelektor, studiesjef/kvalitetsleder, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo
 • 2009-2016 Høgskolelektor, studiesjef, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo
 • 2017- Førsteamanuensis i Det nye testamentet, kvalitetsleder, prorektor, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo

Medlem av følgende forskerfelleskap:

 • Society of Biblical Literature
 • «Tekst møter tekst» – NT forskergruppe (NLA, OsloMet og FIH)
 • Norsk nytestamentlig fagforum
 • Collegium Judaicum
 • Kunnskapsområder:
 • Slektskap og familie i Det nye testamentet
 • Sosialantropologi og Det nye testamentet
 • Kristologi
 • Afrikansk forståelse av Jesus
 • Sosialhistorie

Interesser med relevans for arbeidet:

 • Metaforteori
 • Bibelfag og IKT