KOMPETENCER

 • Systematisk teologi
 • Religionsfilosofi
 • Augustin
 • Martin Luther
 • John Henry Newman
 • Søren Kierkegaard
 • Karl R. Popper
 • C.S. Lews
 • Apologetik
 • Videnskabsteori
 • Erkendelsesteori

PRÆSENTATION

Systematisk teologi og religionsfilosofi er mit område i teologien. Særligt har jeg arbejdet med teologer og tænkere som Augustin, Martin Luther, John Henry Newman, Søren Kierkegaard, Karl R. Popper og C.S. Lewis. Derudover har jeg et fokus på apologetik og på erkendelsesteori. Jeg arbejder med nyere forståelser af forholdet mellem erkendelsesteori, teologi og videnskabsteori.

PRODUKTION

Samlet produktion (cristin.no)