Finn publiseringer (bøker, artikler osv.) av Ellefsen her

Utdanning:

 • 2004: Bachelor i teologi og misjon, Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • 2007: Master i teologi, Det teologiske Menighetsfakultet
 • 2008: Bachelor i pedagogikk, NLA Høgskolen, med fagene Årsstudium i menneskerettigheter og konflikthåndtering (60 stp) og Semesteremne i jødisk tradisjon og kultur (30 stp)
 • 2014: Master i pedagogikk, NLA Høgskolen
 • 2014 – 2020: Stipendiat ved MF Vitenskapelig Høyskole om dåpsteologi.

Yrkeserfaring:

 • 2006-2007: Studieveileder ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, studieleder fra 2007
 • 2005-2006: Timelærer i Det nye testamente, etikk og kirkehistorie ved Baptistenes teologiske seminar
 • 2006-2007: Timelærer i etikk, religionskunnskap og kirkehistorie ved Baptistenes teologiske seminar
 • 2007-2008: Timelærer i kirkehistorie og livssyn ved Baptistenes teologiske seminar
 • 2008 – 2015: Timelærer i kirkehistorie, baptisthistorie og religionskunnskap ved Høgskolen for Ledelse og Teologi
 • 2007-2013: Undervisningsleder ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • 2014-2020: Stipendiat i kirkehistorie ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Kompetanseområder:

 • Allmenn kirkehistorie
 • Konfesjonskunnskap
 • Økumenikk
 • Baptistsamfunnene og baptisthistorie
 • Dåpsteologi
 • Ekklesiologi og embetsteologi i luthersk kontekst

Medlem av følgende forskerfelleskap:

 • 2008 – d.d.: Collegium Confessionis

Relevante verv:

 • 2015 – d.d.: Redaktør av BaptistTidsskrift for baptistisk historie, teologi og praksis

Interesser med relevans for arbeidet:

 • Liturgikk
 • Historiedidaktikk
 • Pedagogisk filosofi