Finn publiseringer (bøker, artikler osv.) av Kirkholm her Utdanning:

 • 2008: Master i teologi, Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • 2009: 30 stp. i Kommunikasjon og Livssyn ved Mediehøgskolen Gimlekollen
 • 2009: Fordypning i gresk (NT601) og hebraisk (GT601) ved Det teologiske Menighetsfakultet

Yrkeserfaring:

 • 2007-2008: Timelærer i hebraisk ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • 2008-: Høgskolelektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • 2008-: Timelærer ved Bibelskolen Fjellhaug
 • 2016-: Undervisningsleder ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (50 %)

Kunnskapsområder:

 • Hebraisk
 • Gresk
 • Det gamle testamentet
 • Forholdet mellom Det gamle testamentet og Det nye testamentet

Interesser med relevans for arbeidet:

 • Språk og litteratur
 • Teologi
 • Forkynnelse og formidling (homiletikk)
 • Bibeloversettelse
 • Historie – både kirke- og sekulærhistorie