Professor, akademisk leder, dr.theol.

Kurt Larsen protræt 2018

Aarhus

Professor i Kirkehistorie og Akademisk Leder

+45 7356 1253

kl@teologi.dk