Kompetenceområde

  • Ny Testamente
  • Paulus
  • Græsk
  • 1. Petersbrev
  • Bibelteologi

Præsentation

Min primære specialisering ligger ind til videre inden for paulinsk teologi, herunder særligt hans lovforståelse og retfærdiggørelseslære. Nært forbundet med disse temaer er Paulus’ læsning af GT. Beskæftigelsen med denne har gjort mig meget interesseret i NT’s læsning og brug af GT i det hele taget, ikke mindst som et centralt problemfelt for bibelteologien.

Samlet produktion

Publiceret produktion (cristin.no)