Sven Morten

Sven Morten Kjølleberg

Oslo

Høgskolediakon; Høyskolelektor

92223827

skjolleberg@fjellhaug.no

Utdanning:

2015: Master i teologi og misjon, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

2017: Årsstudium i Kristen Sjelesorg, Høyskolen Diakonova

Yrkeserfaring:

2019-: Høgskolelektor, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo