Utdanning:

2015: Master i teologi og misjon, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

2017: Årsstudium i Kristen Sjelesorg, Høyskolen Diakonova

Yrkeserfaring:

2019-: Høgskolelektor, Fjellhaug Internasjonale Høgskole