Avskjedsforelesninger ved tre av de ansatte ved FIH

Søk studieplass

Fjellhaug Internasjonale Høgskole arrangerer åpne avskjedsforelesninger for tre kolleger som avslutter sin aktive tjeneste etter mange år ved FIH.

Avskjedsforelesningene holdes i auditoriet.

Mandag 13. mai klokka 12:30

Avskjedsforelesning ved førstelektor Erling Lundeby. Tema: Bruken av «familie»-begrepet i kirke- og misjonstenkning. Innspill til NLMs pågående arbeid med målsettinger og strategi.

Tirsdag 14. mai klokka 10:00

Avskjedsforelesning ved dosent Egil Sjaastad. Tema: Sang og poesi i trosopplæringen – med glimt fra trosopplæringens historie.

Tirsdag 14. mai klokka 12:30

Avskjedsforelesning ved professor Arne Redse. Tema: Forfølgelse – en misjonsteologisk vurdering.