Bachelor i praktisk teologi: For et liv i tjeneste

Søk studieplass

Til høsten begynner Miryam Lampa på andre året av bachelorstudiet i Praktisk Teologi. I forbindelse med at det fristen for å søke opptak til studier nærmer seg ønsket vi å høre fra en av studentene våre. Det er inspirerende å høre hvorfor hun har valgt akkurat dette studiet. «Jeg vil gjerne kunne anvende det [teologien] i livet (…) til å leve evangeliet ‘som en gjører, ikke bare en hører’». Hun peker også på spennet mellom det å være fri og det å ville ta Jesu ord på alvor og dele evangeliet med ord og gjerning.

«Jeg vil gjerne ha en tjeneste i livet der jeg får dele evangeliet med andre. Der gir praktisk teologi en god base, det gjør deg klar for å sette troen på Jesus ut i praksis, ta ordene og gjøre det».

På spørsmål om hva hun ønsker å få ut av studiet har hun klar en liten liste:

  • Dypere forståelse av etterfølgelse, friheten i etterfølgelse, og det spennet som ligger i dette
  • Praktiske erfaringer – å få se velsignelsen for andre og en selv i dette
  • Dannelse til å bli mer lik Kristus

«Jeg gleder meg veldig til å være her på skolen. Det er ikke bare fagene som er utdannelsen, men det er hele miljøet som er karakterdannende». Vi skal gjøre vårt beste for å bidra til dette, og ønsker du å være en del av et slikt studiemiljø kan du søke om opptak via Samordna Opptak innen 15. april.