Besøk av Ida Glaser

Søk studieplass

Hva skjer når ulike verdensbilder møtes over samme bibeltekst? Hvilke spørsmål tar man med seg til teksten? Hvilke anstøt ligger det i teksten?

Slike problemstillinger var utgangspunktet for gjesteforelesningen ved Ida Glaser fredag 15. september. Ida Glaser jobber til daglig ved Center for Muslim-Christian Studies ved Wycliffe Hall, som er en del av universitetet i Oxford. Hun har skrevet flere bøker om møtepunktet mellom kristendommen og islam, Koranen og Bibelen.

Glaser tok et fullsatt auditorium inn i 2 Sam 11-12 og historien om David og Batseba. Begge steder finner vi historien om de to mennene profeten Natan forteller David når han konfronterer David med hans synd, historien om den rike mannen som tok sauen til den fattige. Selv om vi kan se at det er samme historie som ligger til grunn i Koranen, er den likevel så forskjellig. For i Koranen blir det bare en historie som setter kongens dømmekraft på prøve. Forhistorien om Davids synd er helt borte. David er ikke en som trenger å omvende seg og søke Guds nåde og tilgivelse. Ja, i Koranens kontekst er det helt uhørt at en troshelt som David skulle gjøre en så alvorlig synd.

Dette lærer oss mye. Noe av det viktigste er at det på en meget opplysende måte viser hvor viktig det er å være bevisst på ens egen kontekst – de spørsmålene og de forutsetningene man tar med seg i møte med bibelteksten. Og på den andre siden får vi en dypere forståelse av hvor viktig det er å være klar over at mine spørsmål og mine forutsetninger ikke er identiske med hva en muslim, eller en jøde kommer med.