Artikler (fulltekst):

Her finner du bibliotekets e-ressurser i abonnement - Lenkene gir direkte tilgang på campus. Hjemmefra/off campus gir lenkene tilgang via egen OCLC-påloggingsside.

Tidsskriftdatabaser:

  • ATLAS (fulltekstversjon av artikler og anmeldelser i et utvalg av de tidsskriftene som er registrert i ATLA RELIGION INDEX. Nyeste årgang[er] finnes normalt ikke)
  • Idunn.no (norsk/nordisk tidsskriftdatabase. Dekker ca. 60+ tidsskrifter i fulltekst fra ca. 2000 og fremover. Et utvalg e-bøker finnes også her)

Øvrige databaser:

Noen løpende tidsskrifter fra ulike forlag:

Utvalgte åpne tidsskrifter i fulltekst:


- - -