Artikler (bibliografisk/referanse):

  • NORART (norske og nordiske tidsskriftartikler. Basen er særlig nyttig for et utvalg norske teologiske tidsskrifter som er registrert fra startåret av)
  • ATLA RELIGION INDEX (dekker artikler og anmeldelser i tidskrifter og bokantologier innen religion - hovedvekt på engelskspråklige kilder) <tilgang hjemmefra/off campus via egen OCLC-påloggingsside>
  • CRISTIN (forskning publisert ved norske institusjoner)
  • CRISTIN - FIH (FiHs publiserte forskning)
  • GOOGLE SCHOLAR (her kan du finne siteringsstatistikk for utvalgte artikler)

Artikler (bibliografisk/referanse med abstract/sammendrag):

Tidsskrifter:

Hvilke bibliotek som har hvilke tidsskrifter og årganger: