Artikler/tidsskrifter

Her finner du tips til hvor du kan finne tidsskrifter og artikler.

Den viktigste ressursen for teologi og religion er ATLA RELIGION DATABASE. Denne dekker bibliografisk informasjon om et stort utvalg artikler i tidsskrifter. I tillegg finnes et utvalg av disse artiklene i fulltekst i tilleggsbasen ATLAS. Her kan du finne pdf’er av artiklene direkte i basen.

I tillegg er bl.a. NORART nyttig da denne basen har registrert artikler i norske teologiske tidsskrifter tilbake til tidsskriftets startår (bl.a. TTK, NTT, NTM, etc.).

Biblioteket har noen elektroniske løpende titler – i tillegg til den norske fulltekst tidsskriftbasen IDUNN (som bl.a. dekker Teologisk tidsskrift).

Hvilke tidsskrift-titler og årganger som vi har, finner du i bibliotekkatalogen/bokdatabasen. Finner du ikke tidsskriftet hos oss elektronisk eller på papir, kan biblioteket hjelpe med en artikkelkopi fra et annet bibliotek.

Artikler (bibliografisk/referanse):

 • NORART (norske og nordiske tidsskriftartikler. Basen er særlig nyttig for et utvalg norske teologiske tidsskrifter som er registrert fra startåret av)
 • ATLA RELIGION INDEX (dekker artikler og anmeldelser  i tidskrifter og bokantologier innen religion – hovedvekt på engelskspråklige kilder) <tilgang hjemmefra/off campus via egen påloggingsside>
 • CRISTIN (forskning publisert ved norske UH)
 • CRISTIN -FiH (FiHs publiserte forskning)
 • GOOGLE SCHOLAR
 • INDEX THEOLOGICUS (dekker teologiske artikler ved samlingen i Universitetsbiblioteket i Tübingen)
 • ERIC (amerikansk referansebase til artikler, bøker, avhandlinger m.m. innen pedagogikk, psykologi, sosiologi. Har også endel fulltekst)

Artikler (bibliografisk/referanse med abstract/sammendrag):

Artikler (fulltekst):

Titler fra grupper – som ATLAS m.fl.:

 • ATLAS (fulltekstversjon av artikler og anmeldelser i et utvalg av de tidsskriftene som er registrert i ATLA RELIGION INDEX. Nyeste årgang[er] finnes normalt ikke) <tilgang hjemmefra/off campus via egen påloggingsside>
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals – innen religion)
 • Electronic journals library (oversikt fra UB i Regensburg – Theology and Religious Studies)
 • Norske open access tidsskrifter
 • The Gospel Coalition (flere tidsskrifter og andre ressurser)

Utvalg åpne tidsskrifter i fulltekst – som ikke finnes i ATLAS:

E-tidsskrifter i løpende abonnement – <tilgang hjemmefra/off campus via egen påloggingsside>. Eldre årganger finnes i ATLAS for noen av disse titlene :

Tidsskrifter:

Hvilke bibliotek som har hvilke tidsskrifter og årganger:

 • FJELLHAUG (hvilke tidsskrifter og årganger som finnes i Fjellhaugs bibliotek)
 • ORIA (hvilke e-tidsskrifter som finnes i Oria-bibliotekene)
 • SAMPER (base over hvilke tidsskrifter og årganger som finnes i norske bibliotek. Oppdatert frem til 2015)
 • NOSP (base over hvilke tidsskrifter og årganger som finnes i nordiske og baltiske bibliotek. Oppdatert frem til 2005)