Avhandlinger/dissertaser

Avhandlinger/dissertaser:

 • BIBSYS BRAGE (instusjonelle arkiv for en rekke norske UH. Her finner du bl.a. mange masteravhandlinger)
 • DUO (institusjonelt arkiv ved Universitetet i Oslo)
 • FJELLHAUG – avhandlinger
 • (hvilke master- og doktoravhandlinger som finnes i FiHs bibliotek)
 • ORIA – avhandlinger
  (hvilke doktoravhandlinger som finnes i norske UH-bibliotek)
 • NORBOK – dr.avhandlinger
  (norske dr.avhandlinger, samt utenlandske om Norge og norske forhold)
 • EThOS – UK THESES
  (britiske dr.avhandlinger)
 • PROQUEST – UMI DISSERTATION PUBL.
  (amerikanske dr.avhandlinger)
 • PQDT – OPEN
  (amerikanske dr.avhandlinger, open access – gratis tilgang)
 • IBMR – MISSIONS THESES
  (eng.språkl. dr.avhandlinger fra hele verden [Th.D., Ph.D., D.Min. og D.Miss.] innen misjonsvitenskap, fra 1900-. I tillegg dr.avhandlinger om kristendom i den ikke-vestlige verden)