Bøker

Det naturlige stedet å starte søk etter bøker er i bibliotekets egen bokkatalog/bokbase:

FJELLHAUGS bibliotekkatalog/bokbase Mikromarc Websøk (bøker og øvrig materiale i vårt bibliotek)

Biblioteket har selvbetjent utlån.

Finn frem til bøker (bibliografisk/referanse):

Det man ikke finner i vårt bibliotek, finnes trolig i en av følgende kataloger/baser. Spør bibliotekleder om muligheter for fjernlån fra et annet bibliotek:

 • ORIA (felles bibliotekkatalog for de fleste fag- og forskningsbibliotek i UH-sektoren i Norge – tidligere BIBSYS ASK)
 • BIBLIOTEKSØK (hvilke bøker som finnes i norske bibliotek – tidligere SAMBOK)
 • FiH-DK/DBI (bibliotekkatalogen Reindex vår danske avdelings bibliotek)
 • ANSGAR (bibliotekkatalogen Mikromarc til Ansgar teologiske høgskole)
 • HK1 (UBOs gamle hovedkatalog for utenlandsk litteratur før 1966 – ikke dekket av ORIA)
 • BIBLIOTEK.DK (hvilke bøker som finnes i danske bibliotek)
 • LIBRIS (hvilke bøker som finnes i svenske bibliotek)
 • MELINDA (hvilke bibliotek som finnes i finske bibliotek)
 • BRITISH LIBRARY (beholdningen til British Library, UK)
 • LIBRARY OF CONGRESS ONLINE CATALOG (beholdningen til Library of Congress, USA)
 • WORLDCAT (hvilke bøker som finnes i over 10.000 bibliotek verden over)

 

Finn frem til bøker (fulltekst):

Er du heldig finnes kanskje boka eller boksidene du er på jakt etter her: