Utlånsreglement for Fjellhaug internasjonale Høgskoles bibliotek

a) Tilgjengelighet:

Biblioteket er tilgjengelig for ansatte og studenter ved Fjellhaug internasjonale Høgskole og Bibelskolen Fjellhaug. Ansatte ved NLMs hovedkontor og regionkontor kan også benytte biblioteket.

Biblioteket er tilgjengelig kl. 07.00-22.00 alle dager i skoleåret – stengt i feriene. Biblioteket er normalt betjent man-fre kl. 08.00-15.30.

b) Utlån av bøker og annet materiale fra samlingene:

Biblioteket benytter selvbetjent utlån fra utlånsterminal/PC. Brukerne får tildelt en lånekode som brukes når man låner (se oppslag på pulten foran utlånsterminalen/PCen).

Bøker og eldre årganger av tidsskrifter kan lånes ut i 4 uker. Dette gjelder også nye bøkernyhetshylla og China Instituttets bøker.

Pensumbøker (og relevante bøker til oppgaveskriving og eksamener) kan lånes i 2 uker. (eventuelt unndras utlån og plasseres på reservert hylle. Da kan bøkene bare benyttes i biblioteket).

Referansebøker/oppslagsbøker (f eks. ordbøker, leksika, atlas osv.) kan bare lånes ut på dagslån for bruk i bibliotek og lesesal – ikke til hjemlån.

Salmeboksamlingen er særlig verdifull og det lånes normalt ikke ut fra den.

Nye tidsskrifter kan lånes ut i tre dager (men det beste er å ta kopi). Man må fylle ut kvittering som plasseres på tidsskrifthylla. Tidsskrifter skal kun benyttes på campus (bibliotek, kontor og lesesal. Man kan ikke ta disse med hjem).

AV: Videofilmer, lydopptak, kart m.m. kan lånes i tre dager.

c) Ellers kan du merke deg:

Boklån kan fornyes og reserveres «Min side» på bibliotekets websøk-katalog – eller ved henvendelse til bibliotekets personale. Reserverte og purrede bøker varsles gjennom e-post, telefon eller i posthylla.

Det er ikke tillatt å låne materiale videre til andre. Låner er personlig ansvarlig for utlån.

Det er ikke lov til å skrive/notere i bøkene.

Det er ikke tillatt å ta bøkene med ut av Norge.

Utlånt materiale leveres alltid i returhylla under utlånsterminalen/PCen. Brukere skal aldri sette noe tilbake i hyllene.

Tapt materiale må erstattes med følgende gebyr:

Bøker kr. 500

Videoer kr. 200

Enkelthefter av tidsskrifter fra kr. 100 – kr. 1.000

Hele årganger av tidsskrifter fra kr. 500 – kr. 5.000

d) Fjernlån:

Biblioteket deltar i fjernlånssamarbeidet mellom bibliotekene i Norge og Norden. Vi melder bestand av bøker og tidsskrifter til nasjonalbibliotekets samkataloger SAMBOK, SAMPER og NOSP. Fjernlån består av:

Utlån (lån til andre bibliotek):

Normal lånetid er fire uker.

Følgende materiale er unntatt fra fjernlån: pensumbøker, oppslagsbøker, bøker fra salmeboksamlingen, AV-materiale (videofilmer, osv.)

Tidsskrifter lånes ikke ut. Kopier sendes.

Innlån (lån fra andre bibliotek):

Normal lånetid er fire uker.

Lærere og studenter er velkommen til å be om fjernlån (innlån) av bøker og artikkelkopier til forskning og oppgaveskriving.

Begrenset innlån av bøker utenfor Norden.