Våre samlinger skal være en ressurs for ansattes forskning og undervisning og for studentenes studier.

Søk i bibliotekets samlinger via Mikromarckatalogen websøk her.

Biblioteket abonnerer på ca. 100 løpende fagtidsskrifter innen teologi, misjon og musikk. I tillegg finnes ca. 100 misjonsblader/organisasjonsblader.

Boksamlingen består av ca. 26.000 bøker innen teologi, misjon, religion, pedagogikk og musikk m.m. Årlig tilvekst er ca. 400-600 nye bøker.

Spesialsamlinger i biblioteket:
Hymnologisamlingen, sang- og salmeboksamling. Samlingen består hovedsaklig av sang- og salmebøker, melodibøker m.m. samlet og donert av tidligere Fjellhauglærer Lars Aanestad. Nye sang- og salmebøker tilføres også samlingen.

Wisløffsamlingen, gave etter professor Carl Fr. Wisløff

China instituttets samling. China instituttet er en egen samling bøker og tidsskrifter relatert til Kina