Informasjon om tiltak og konsekvenser studieåret 2020-2021

Oppdatert 06.04.2021 (innledning - om undervisning):

Undervisningen er digital i perioden 25 mars-14 april 2021. Lesesaler og bibliotek er åpne, se informasjon om å booke lesesalsplass i Canvas. Generelt gjelder følgende:

 • Alle ansatte og studenter skal bære munnbind i fellesarealer og i klasserom, med unntak av den som står og underviser og de som sitter ved pultene sine.
 • Det er et felles ansvar at alle holder minimum en meters avstand til enhver tid. Resepsjonen kan illustrere hvor lang en meter er, om det er behov for det.
 • Fellesarealer er kun til gjennomgang. Rombooking i Skedda er åpen for booking av grupperom, og når klasserommene Gamle kapell, klasserom 2 og klasserom 4 er ledige kan disse benyttes til lesesal og til å følge digitale forelesninger.

Bibliotek, lesesaler og grupperom/klasserom til kollokvier er åpne. Mer informasjon om hvordan undervisningen vil foregå og om eksamen kommer i det enkelte emne i Canvas. OBS! Matsalen og lunsjtilbud er stengt fra og med 17.03. Det er nå faste lesesalsplasser, se mer informasjon i Canvas.

Er du engstelig, usikker, trenger hjelp eller bare tror det kunne være godt å snakke med noen? Vi er her for deg. Ta kontakt med høgskolediakon Sven Morten Kjølleberg eller studieveileder Aage Myksvoll. Det finnes også en anonym hjelpetelefon/-chat for studenter: https://mentalhelse.no/fa-hjel...

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har gode tilbud til studenter, enten du har behov for koronatest, noen å prate med inkludert veiledere i alt fra hvordan organisere hverdagen til hva du kan gjøre når du har økonomiske problemer, eventuelt psykologer og annet helsepersonell. I tillegg tilbyr de rimelig streaming av trening. Følg @siostudentliv på Instagram for gode hverdagstips.

For ansatte avtales eventuelle unntak fra hjemmekontor med nærmeste leder.

Generelt gjelder:

Studenter i risikogrupper bes kontakte studieveileder for å se på eventuell tilrettelegging i perioder med fysisk undervisning.

Det er opprettet en midlertidig forskrift for å sikre at tiltak som hindrer spredningen av Covid-19 i så liten grad som mulig skal påvirke studentenes gjennomføring, og for å skape forutsigbarhet i studiesituasjonen.

Dersom du settes i karantene og har emner med krav til tilstedeværelse eller får påvist Covid-19 og har vært på campus ber vi om at du tar kontakt med Frank-Ole Thoresen (rektor) eller Marit Skinlo (høgskoledirektør).

 • God hygiene
  • Vask og sprit hendene ofte og grundig
  • Unngå å berøre ansiktet.
  • Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Utfør håndhygiene etterpå.
 • Hold avstand (minimum en meter) til alle som ikke er kjæreste/familie
  • Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig.
  • Unngå kollektivtransport, sykle eller gå dersom du har mulighet til det.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk eller i karantene. Oppdaterte karanteneregler finner du hos Folkehelseinstituttet. Der finnes også ett flytskjema som hjelper deg å vurdere om du bør holde deg hjemme og om du bør testes for Covid-19.

I tillegg må alle holde seg oppdatert om de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder lokalt og nasjonalt.

Gjester må registrere seg i resepsjonen ved ankomst.

Hjemmekontor

Alle ansatte skal ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. Det er orientert om dette via epost og den enkelte avtaler med nærmeste leder hva som gjelder for vedkommende. Det blir lagt til rette for at nødvendige tjenester for studenter og ansatte opprettholdes (bibliotek, IKT, studieveiledning, undervisning m.m.) og det skal legges spesielt til rette for stipendiater og ansatte som har vanskelige arbeidsforhold hjemme.

Munnbind

Det er påbudt med munnbind i fellesarealer og på vei inn og ut av forelesning. Det er også påbudt å bruke munnbind i matsalen når du ikke sitter ned og spiser. I tillegg minner vi om påbud om bruk av munnbind på offentlig transport.

I klasserom, grupperom og på lesesaler og kontorer gjør vi tiltak slik at det er mulig å holde en meters avstand. Der er det ikke påbudt med munnbind. På alle andre steder, inkludert på vei inn og ut av klasserom, må munnbind være på.

OBS! Alle har ansvar for å opprettholde meteren i klasserom, lesesaler, grupperom osv. Vi kommer til å fjerne en del stoler og bord for å gjøre dette enklere, men det er litt jobb for oss alle å ikke flytte rundt på ting slik at vi sitter for nære hverandre.

Folkehelseinstituttet har laget en video med instruks for bruk av munnbind.

Arrangementer

Alle arrangementer er avlyst eller gjennomføres digitalt.

Andakter gjennomføres i klasserom fire, med begrensning på 20 deltakere. Fortellsamlinger gjennomføres også, men med forsterket smittevern.

Undervisning

Deltagelse på undervisning via Teams vil kunne telle som tilstedeværelse for de som har krav om dette. Dersom det brukes kodeord for å logge tilstedeværelse må dette sendes inn av alle studenter som deltar på undervisningen innen forelesningen er gjennomført.

Dersom Panopto brukes for å dekke undervisning setter forelesere opp krav til hvordan man kan få godkjent oppmøte.

Livet utenom undervisning

Vi anbefaler studenter å ta kontakt med hverandre innenfor gjeldende regler, og å tenke gjennom om det er noen du vet om som kan være ensomme eller alene. Kanskje kan dette være en av de du tar kontakt med i løpet av en uke?

Er du engstelig, usikker, trenger hjelp eller bare tror det kunne være godt å snakke med noen? Vi er her for deg. Ta kontakt med høgskolediakon Sven Morten Kjølleberg eller studieveileder Aage Myksvoll.

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har gode tilbud til studenter, enten du har behov for koronatest, noen å prate med inkludert veiledere i alt fra hvordan organisere hverdagen til hva du kan gjøre når du har økonomiske problemer, eventuelt psykologer og annet helsepersonell. I tillegg tilbyr de rimelig streaming av trening.

Eksamen

Det er per 03. januar ikke besluttet hvordan klausureksamen våren 2021 gjennomføres. Se for øvrig midlertidig forskrift.

Prosessorientert oppgaveskriving foregår på vanlig vis.

I emner der klausureksamen er et alternativ vil det være som vanlig slik at dersom man overstiger fraværsgrensen, så er det klausur som er alternativet. I andre emner, der det kun er mulig å bestå med obligatorisk oppmøte er det fraværsreglementet som gjelder.

Hygiene i klasserommet

 • Hender desinfiseres før man går inn i rommet.
 • Studenter sitter på faste plasser. Faglærer lager klassekart.
 • Hver student vasker sin pult etter undervisningsslutt.
 • Lærer vasker kateter, mikrofon, fjernkontroll, tavletusjer og dørhåndtak før rommet forlates.
 • Si ifra i resepsjonen dersom det mangler vaskemidler, kluter eller håndsprit. Det skal være 4-6 flasker med desinfeksjon i hvert klasserom, avhengig av klasserommet størrelse.

Fraværsføring

 • Fravær føres enten ved opprop eller ved at foreleser ber studentene sende en e-post. E-postens emnefelt inneholder emne og dato, eposten inneholder fullt navn og dagens «kodeord». Epost må sendes i løpet av forelesningen og hver student må sende en egen epost.
 • Foreleser fører fravær inn i Canvas
 • Studentene er selv ansvarlige for å følge med på fravær i Canvas
 • For studenter som står i fare for ikke å møte tilstedeværelseskrav i emner uten alternativ vurderingsform vises det til Fraværsreglement for Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
 • Fusk med fravær aksepteres ikke og kan behandles på lik linje med andre former for fusk.
 • Den som er ansvarlig for andre arrangement enn forelesning tar bilde av forsamlingen, lagrer i ti dager for smittesporingsformål, og orienterer forsamlingen om dette. Bildet slettes etter ti dager.

Faglærers fravær

 • Alle endringer må annonseres i Canvas. Ved avlysninger på kort varsel, gi også beskjed til resepsjonen: post@fjellhaug.no, slik at de kan gi beskjed til studenter som kommer og spør.
 • Hvis faglærer blir syk, vil timene normalt bli spilt inn i Panopto på et senere tidspunkt og gjort tilgjengelig. Se melding i emnet i Canvas.
 • Hvis faglærer settes i karantene og er frisk, spilles forelesninger inn i Panopto fra hjemmekontor og gjøres tilgjengelig for studentene gjennom Canvas. Studentene får én uke på seg til å se opptaket etter at det er lagt ut. Faglærer bruker eksisterende funksjonalitet i Panopto for å finne ut hvem som har sett opptaket når uken er omme og fører fravær på dem som ikke har sett 70% eller mer. Lengde på opptak og antall filmer, er en faglig og pedagogisk vurdering. Faglærers ansvar er å sørge for at det planlagte fagstoffet blir undervist.
 • For å imøtekomme behov for spørsmål, samtale og avklaringer, kan faglærer avtale en live-samling i Teams med studentene.
23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo