Informasjon om tiltak og konsekvenser høsten 2020

Oppdatert 30.09.2020, lenke til informasjon om testing lagt til 14.10.2020.

Ved FIH ønsker vi å tilby klasseromsundervisning så langt det er mulig og forsvarlig. For at vi skal kunne gjøre dette på en forsvarlig måte er det viktig at vi er svært nøye med smittevern. Det er utarbeidet en egen smittevernsveileder basert på FHIs mal. Smittevernsveilederen er utgangspunkt for smittevernsarbeidet.

Klausureksamen høsten 2020 gjøres om til digital hjemmeeksamen. Endringen gjelder alle emner bortsett fra språkfagene TM1002 Innføring i nytestamentlig gresk; TM1501 Gammeltestamentlig hebraisk; TM1502 Latin og GT606 Hebraisk fordypning.

Prosessorientert oppgaveskriving foregår på vanlig vis.

For de som ikke er i risikogrupper, så har vi valgt å legge vekt på å tilby forelesninger på campus under trygge forhold ettersom vi mener den gir det beste undervisningstilbudet for studentene våre. Vi legger derfor ikke opp til at det skal være et fullgodt alternativ å ikke møte på campus. Samtidig velger en del forelesere å spille inn lyd eller video av forelesningene sine og dele i Canvas. Det vil også være ganger der forelesninger flyttes online fordi foreleser er i karantene.

I emner der klausureksamen er et alternativ vil det være som vanlig slik at dersom man overstiger fraværsgrensen, så er det klausur som er alternativet. I andre emner, der det kun er mulig å bestå med obligatorisk oppmøte er det fraværsreglementet som gjelder.

Studenter i risikogrupper som tar emner med obligatorisk oppmøte bes kontakte studieveileder for å se på eventuell tilrettelegging.

Det er opprettet en midlertidig forskrift for å sikre at tiltak som hindrer spredningen av Covid-19 i så liten grad som mulig skal påvirke studentenes gjennomføring, og for å skape forutsigbarhet i studiesituasjonen.

Dersom du får påvist Covid-19 ber vi om at du tar kontakt med Frank-Ole Thoresen (rektor) eller Marit Skinlo (høgskoledirektør).

Generelt gjelder:

 • God hygiene
  • Vask og sprit hendene ofte og grundig
  • Unngå å berøre ansiktet.
  • Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Utfør håndhygiene etterpå.
 • Hold avstand (minimum en meter) til alle som ikke er kjæreste/familie
  • Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig.
  • Unngå kollektivtransport, sykle eller gå dersom du har mulighet til det.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk eller i karantene. Oppdaterte karanteneregler finner du hos Folkehelseinstituttet. Der finnes også ett flytskjema som hjelper deg å vurdere om du bør holde deg hjemme og om du bør testes for Covid-19.

I tillegg må alle holde seg oppdatert om de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder lokalt og nasjonalt.

Gjester må registrere seg i resepsjonen ved ankomst.

Hygiene i klasserommet

 • Hender desinfiseres før man går inn i rommet.
 • Studenter sitter på faste plasser. Faglærer lager klassekart.
 • Hver student vasker sin pult etter undervisningsslutt.
 • Lærer vasker kateter, mikrofon, fjernkontroll, tavletusjer og dørhåndtak før rommet forlates.
 • Si ifra i resepsjonen dersom det mangler vaskemidler, kluter eller håndsprit. Det skal være 4-6 flasker med desinfeksjon i hvert klasserom, avhengig av klasserommet størrelse.

Fraværsføring

 • Fravær føres enten ved opprop eller ved at foreleser ber studentene sende en e-post. E-postens emnefelt inneholder emne og dato, eposten inneholder fullt navn og dagens «kodeord»
 • Foreleser fører fravær inn i Canvas
 • Studentene er selv ansvarlige for å følge med på fravær i Canvas
 • For studenter so står i fare for ikke å møte tilstedeværelseskrav i emner uten alternativ vurderingsform vises det til Fraværsreglement for Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
 • Fusk med fravær aksepteres ikke og kan behandles på lik linje med andre former for fusk.
 • Den som er ansvarlig for andre arrangement enn forelesning tar bilde av forsamlingen, lagrer i ti dager for smittesporingsformål, og orienterer forsamlingen om dette. Bildet slettes etter ti dager.

Faglærers fravær

 • Alle endringer må annonseres i Canvas. Ved avlysninger på kort varsel, gi også beskjed til resepsjonen: post@fjellhaug.no, slik at de kan gi beskjed til studenter som kommer og spør.
 • Hvis faglærer blir syk, vil timene normalt bli spilt inn i Panopto på et senere tidspunkt og gjort tilgjengelig. Se melding i emnet i Canvas.
 • Hvis faglærer settes i karantene og er frisk, spilles forelesninger inn i Panopto fra hjemmekontor og gjøres tilgjengelig for studentene gjennom Canvas. Studentene får én uke på seg til å se opptaket etter at det er lagt ut. Faglærer bruker eksisterende funksjonalitet i Panopto for å finne ut hvem som har sett opptaket når uken er omme og fører fravær på dem som ikke har sett 70% eller mer. Lengde på opptak og antall filmer, er en faglig og pedagogisk vurdering. Faglærers ansvar er å sørge for at det planlagte fagstoffet blir undervist.
 • For å imøtekomme behov for spørsmål, samtale og avklaringer, kan faglærer avtale en live-samling i Teams med studentene.