Derfor valgte vi FIH

Søk studieplass

Et høstsemester er over og vi skriver allerede 2018. Men hva med et lite tilbakeblikk? Vi har stilt to studenter tre spørsmål om sine erfaringer så langt. Studentene er Eline Austbø som tar Årsstudium i KRLE og Martin Torsvik som går på Bachelor i teologi og misjon.

Eline Austbø

Hvorfor valgte du å studere ved FIH?

Jeg ønsket et år med KRLE-studier og jeg hadde lyst til å studere i Oslo. Et kristent miljø var viktig, og dermed passet Fjellhaug perfekt.

Hvordan opplever du det faglige og sosiale miljøet ved høyskolen?

Her opplever jeg et unikt læringsmiljø, der lærerne tar seg gjerne tid til en prat med studenter i lunsjen.

Hvordan vil du for din del summere opp høstsemesteret?

Jeg omgås trivelige medstudenter, og dyktige lærere gjør det til en fest å studere.

 

Martin Torsvik

Hvorfor valgte du å studere ved FIH?

Jeg valgte å studere ved FIH fordi jeg hadde lyst til å studere teologi på en skole med gode tradisjoner og en plass hvor jeg kunne få varm lunch (nesten) hver dag.

Hvordan opplever du det faglige og sosiale miljøet ved høyskolen?

Det faglige og sosiale miljøet har vært overaskende bra. Lærere som virkelig bryr seg om fagene de underviser i og kort vei imellom de forskjellige års-trinnene på skolen. Det er mye engasjement fra både skolen og elevene, noe som gjør at det er ganske greit å være student her.

Hvordan vil du for din del summere opp høstsemesteret?

Det har vært full gass fra første dag. Første semesteret har gått fort og jeg har blitt bedre kjent med meg selv, med teologien og med Oslo. Et fint halvår som jeg kommer til å se tilbake på med glede i årene fremover.