Egil Grandhagen (1947-2020)

Søk studieplass

En god kollega og venn er nå gått bort. Egil Grandhagen døde natt til 20.05. Han ble 72 år gammel.

Egil er kjent for de fleste som generalsekretær i NLM gjennom 19 år i perioden 1982-2001. Men Egil var også førstelelektor og lærer i 11 år ved høgskolen på Fjellhaug. I løpet av disse årene satte Egil dype spor etter seg i kollegiet. Han utmerket seg med en personlig varme og lun humor som kunne løse opp når vanskelige saker sto på dagsorden. Han var også en vennlig og klok lærer og medarbeider som mange søkte råd og hjelp hos. Ingen følte seg avvist når de banket på Egils dør.

Som fagperson arbeidet Egil både med homiletikk og sjelesorg, men det var i særdeleshet misjonsvitenskapen han brente for. Et søk i de faglige artikler og bøker som kom fra Egils hånd viser at nøden han bar på, om at alle måtte få høre evangeliet, også var en drivkraft for hans forskning og forfatterskap. Gjennom tiden som generalsekretær arbeidet han faglige med misjonsstrategi og fokuset på de unådde folkegruppene. Han var en sterk drivkraft for å åpne misjonsarbeid i Mongolia og Sentral-Asia, og også for å sende arbeidere til Kina.

De senere årene fulgte han opp engasjementet for Asia og som forsker fikk han grave dypere i kirke- og misjonshistorien i nettopp disse områdene. Og når Egil fortalte om kirkens utbredelse, forfølgelser og kirkens undergang langs den gamle Silkeveien, da lyttet både studenter og kollegaer.

På Fjellhaug vil vi huske Egil som en trygg, vennlig og varm kollega. Han var aldri opptatt av å fremheve egne kvaliteter eller å høste anerkjennelse, men han så alle oss andre og han var opptatt av å bygge et godt arbeidsfellesskap.

11 mars i år fikk staben ved FIH besøke Egil og Solveig en siste gang på småbruket i Fluberg. Selv da var Egil opptatt av alt han hadde ugjort. Han ønsket å få forkynne evangeliet bare én gang til. Han hadde omsorg for sine naboer. Han ønsket å få være med å flytte inn i ny leilighet. Nå er livsverket over og Egil har gått foran inn i Guds evige omsorg og nærhet.

Våre tanker går i dag først og fremst til Solveig som vil kjenne sterkest på savnet etter sin livsledsager gjennom mange år. Vi lyser fred over Egil Grandhagens gode og lyse minne.

Frank-Ole Thoresen, rektor FIH

Jørn Martinsen, rektor BSK