Aage Myksvoll

Finn publiseringer (bøker, artikler osv.) av Myksvoll her

Utdanning: 

Cand. philol. Lektor.
1979: Psykologi grunnfag – UiB
1980: Kristendomskunnskap mellomfag – NLA
1985: Musikkvitenskap hovedag – UiO
1992: Praktisk pedagogikk – UiO
2007: Høgskolepedagogikk – FiH

Yrkeserfaring: 

1986-2003: Lærer ved Bibelskolen Fjellhaug.
2000-2003: Studieleder ved Bibelskolen Fjellhaug.
2003-        : Høgskolelektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Kunnskapsområder:

Generell musikkhistorie
Musikkhistorie med fordypning i barokkmusikk
Hymnologi
Musikkforståelsen hos Martin Luther

Medlem av følgende forskerfelleskap:

Norsk hymnologisk forening

Interesser med relevans for arbeidet: 
Teologen Dietrich Bonhoeffer
Poesi og skjønnlitteratur