Arne Helge Teigen

Finn publiseringer (bøker, artikler osv.) av Teigen her

Utdanning: 

 • Fjellhaug Misjonsskole  1979 – 1983.
 • Cand. theol. MF  1981 – 1984.
 • Dr. theol. MF 2006.

Forskningskompetanse:

 • Dr. theol. , i systematisk teologi

Yrkeserfaring:

 • Forkynner NLM 1979
 • Misjonær Peru 1985 – 1989.
 • Lærer Tryggheim vgs. 1989 – 1991.
 • Lærer Fjelltun bibelskole 1991 – 1993.
 • Misjonær Peru, lærer ved teologisk seminar (SETELA) 1993 – 1995.
 • Lærer Fjelltun bibelskole 1995 – 1997.
 • Høgskolelektor Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) 1997 – 1999.
 • Stipendiat FiH 1999 – 2003.
 • Høgskolelektor FiH 2003 – 2006.
 • Førsteamanuensis FiH 2006 –
 • Prorektor FiH 2008 –

Kunnskapsområder:

 • Systematisk teologi
 • Teologihistorie
 • Vitenskapsteori