Egil Grandhagen

Finn publiseringer (bøker, artikler, osv.) av Grandhagen her

Utdanning: 

 • Cand.theol. fra Menighetsfakultetet 1972

Yrkeserfaring: 

 • 1973-76: Bestyrer ved Soltun soldatheim
 • 1976-78: Ass. Heimesekretær NLM
 • 1979-82: Ass. Generalsekretær NLM
 • 1982-2001: Generalsekretær NLM
 • 2001-2012: Høgskolelektor, senere førstelektor, ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • 2003- Arbeidsveileder i kristne organisasjoner

Kunnskapsområder:

 • Asias misjonshistorie
 • Generell misjonshistorie/kirkehistorie
 • Det nye testamente
 • Praktisk teologi
 • Åndelig veiledning

Interesser med relevans for arbeidet: 

 • Monastisk spiritualitet