Håkon Sunde Pedersen

Finn publiseringer (bøker, artikler, osv.) av Pedersen her Utdanning: 

 • 2003: Hebraisk Mellomfag, Universitetet i Oslo
 • 2007: Master i Kristendomskunnskap, Det teologiske Menighetsfakultet, OSlo
 • 2009- : Doktorgradsstudent ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo

Yrkeserfaring: 

 • 2003-2005: Timelærer i hebraisk ved Fjellhaug internasjonale Høgskole
 • 2005-2007: Høyskolelærer ved Fjellhaug internasjonale Høgskole,
 • 2007-2008: Feltprest i HMKG
 • 2008- : Høyskolelektor ved Fjellhaug internasjonale Høgskole

Kunnskapsområder:

 • Hebraisk
 • Gresk
 • Romerbrevet og paulinsk teologi

Interesser med relevans for arbeidet: 

 • Lingvistikk
 • Hermeneutikk og vitenskapsteori
 • Bibelforskning og bibelsyn
 • Jeremiaboken
 • Romerbrevet og Paulinsk teologi