Harald Aarbakke

Utdanning: 1985 Misjonskandidat Fjelhaug Misjonsskole, Oslo 1987 Cand. theol. Det Teologiske Menighetsfakultet, Oslo Forskningskompetanse:Doktorgradsstudent ved Det Teologiske Menighetsfakultet, Oslo Yrkeserfaring: 1987 Husfar ved Studentheimen, Fjellhaug Skoler, Oslo 1986 Timelærer Bibelskolen, Fjellhaug Skoler, Oslo 1987-1988 Forkynner, Norsk Luthersk Misjonssamband 1989-1991 Misjonær, Norsk Luthersk Misjonssamband Sumatra, Indonesia 1992-1993 Lærer, Tryggheim Vidaregåande Skole, Nærbø 1999 Timelærer, Misjonshøgskolen, Stavanger 1999 Forkynner, Norsk Luthersk Misjonssamband 1999 Kursinstruktør, Olsten Datavikar, Stavanger 1999-2000 Høgskolelektor, Høgskolen i Volda 2002 Høgskolelektor, Høgskolen i Stavanger 2003-2004 Timelærer og konsulent, Mediehøgskolen, Kristiansand 2005 Høgskolelektor, Mediehøgskolen, Kristiansand 2006-2007 Høgskolelektor, kvalitetsleder, Mediehøgskolen, Kristiansand 2007-2008 Høgskolelektor, studiesjef/kvalitetsleder, Mediehøgskolen, Kristiansand 2008-2009 Høgskolelektor, studiesjef, prorektor, Mediehøgskolen, Kristiansand 2009- Høgskolelektor, studiesjef/kvalitetsleder, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo Kunnskapsområder: Det nye testamentet Kultur og bibelstudier Medlem av følgende forskerfelleskap: Society of Biblical Literature Theology for All Interesser med relevans for arbeidet: IKT og bibelfag Islam Indonesia