Copenhagen

Campus København ble opprettet i samarbeide med Dansk Bibel Institut i 2012.

Telefon: 33 13 55 00
Epost: dbi@dbi.edu

DBI Kopi