Kompetenceområder

  • Ny Testamente – især indledningsstof og evangelierne
  • Bibelsyn og bibelbrug
  • Homiletik og kirkelige handlinger
  • Praktisk teologi, især sjælesorg

Præsentation

I mit arbejdsliv har jeg bevæget mig fra praksis til studier af praksis. Som KFS-sekretær i knap 6 år var jeg evangelist, apologet og formidler af kristen tro for unge studerende. Som præst i 13 år var jeg primært forkynder og formidler til gudstjenester, kirkelige handlinger og i det personlige møde med mennesker i Københavns Nordvestkvarter. I min præstetid arbejdede jeg med evangelierne og Lukasevangeliet med speciel henblik på det grundige tolkningsarbejde, der ligger bag forkyndelse og formidling. I en studieorlov arbejdede jeg med kirkelige handlinger. Som rektor og daglig leder har jeg siden 2005 i en lille kvote på cirka 20 % arbejdet med Ny Testamente og homiletik og skrevet en række faglige artikler inden for homiletik. Derudover har jeg en årrække undervist i homiletik og kirkelige handlinger og også gennem mødevirksomhed og foredrag undervist prædikanter rundt i landet i emner inden for forkyndelse og sjælesorg.

Samlet produktion

Publiceret produktion (cristin.no)