Brynjulf Hoaas

Brynjulf Hoaas

Oslo

Førseamanuensis emeritus

Finn publiseringer (bøker, artikler osv.) av Hoaas her

Utdanning:

 • 1970: Cand. theol., Menighetsfakultetet
 • 1975: Master of Sacred Theology, Concordia Theological Seminary, Ft, Wayne, Indiana, USA
 • 1991: Theol. Dr., Concordia Seminary, St. Louis, Missouri, USA

Forskningskompetanse:

 • Reformasjonsteologi, spesielt senreformasjonen, Martin Chemnitz og Konkordieformelen
 • Den lutherske ortodoksi
 • Pietismen

Yrkeserfaring:

 • Bibeloversettelse (NT) 1970-1972
 • Leder for Norsk Luthersk Misjonssambands studiearbeid og Biblia Brevskole, 1972-1980
 • Lærer ved Fjellheim Bibelskole, 1981-1988.
 • Lærer ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, 1990-2010 – som førsteamanuensis i kirkehistorie fra 1995-2010.

Kunnskapsområder:

 • Kirke- og teologihistorie med konfesjonskunnskap
 • Det nye testamentet
 • Dogmatiske emnene luthersk antropologi, soteriologi, kristologi og ekklesiologi
 • Misjonstenkningen i teologihistorien
 • Lutherstudier
 • Religionsteologi

Relevante verv:

 • Norsk Bibels råd (oversettelse og revisjon)
23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo