Primære kompetenceområder

- Systematisk teologi
- Teologisk etik
- Tværkulturel etik
- Dansk systematisk teologi efter 1900
- Tolkning af Jesu døds betydning
- Filosofihistorie

Præsentation

Min hovedinteresse er teologisk etik i mødet med tidens udfordringer. Indadtil er udfordringen, at den teologiske etiks egenart bliver bevaret, og udadtil må den teologiske etik forholde sig til filosofiske strømninger, andre religiøst begrundede formere for etik, f.eks. jødisk og muslimsk etik, samt et af de store emner, der præger etikdebatten de sidste 50 år, nemlig forholdet mellem det universelle og det kontekstuelle i etikken.

Aktuelt har jeg arbejdet med helliggørelsesopfattelsen hos danske Luther-tolkere som Lerfeldt, Prenter og Horstmann. Det vil blive publiceret i fagfællebedømte artikler. Min forskning i transkontekstuel etik og globaletik vil suppleret med et par fagfællevurderede artikler.

Produktion

Publiceret produktion (cristin.no)