Finn publiseringer av Solheim her

Utdanning:

 • 1969: Fjellhaug Misjonsskole – 4 årig
 • 1971: Cand. theol., Det teologiske Menighetsfakultet
 • 1978: Dr Missiology, Fuller Theological Seminary, School of World Mission
 • Studieopphold i USA 1971-72 og 1977-78
 • Studiesemester 1997: Studier i religionsvitenskap og ledelse, bl.a. ved Wheaton Graduate School of Theology, og i Peru og Bolivia

Yrkeserfaring:

 • 1972-1978: misjonær i West Japan Lutherske Kirke
 • 1979-1983: leder av Kansai Mission Research Center, noe undervisning ved Kobe Lutheran Theological Seminary
 • 1984-1987: Undervisning i missiologi og leder for praktisk teologi ved KLTS – Master of Divinity og siste året også på MTh nivå: missiologi. leder for KMRC, ansvar i menighet på Shodoshima
 • 1987-1990: Leder for China Instituttet ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • 1989-1995: Inspektør og timelærer i missiologi ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • 1996- 2011: Førstelektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Kunnskapsområder:

 • Missiologi, med økumenikk og antropologi
 • Religionsvitenskap – særlig islam, men også Østens religioner, livssyn og religioner i Sør Amerika
 • Menneskerettigheter
 • Akkreditering: leder for utvalg på Fjellhaug 1990, medlem av European Evangelical Accrediting Association i 10 år, medlem i rådet 1989-1993, nestformann 1993-1997 og leder 1997-2001. Leder for ICETE: International Council of Evangelcal Theological Education i to perioder (1993-94 og 2000-2001). Evaluering av fire institusjoner i Norge for NOKUT

Relevante verv:

 • Redaktør av Innsyn fra 1989-2008
 • Medlem av styret for Egede Instituttet 1988-1994
 • Nestformann i Forum 18 (Forum for religionsfrihet): 1999-2004
 • Flere år medlem av Lausannekomiteen i Norge, noen år medlem i arbeidsutvalget

Interesser med relevans for arbeidet:

 • Forsamlingsarbeid
 • Misjonsstrategi