Finn publiseringer (bøker, artikler, osv.) av Pedersen her

Utdanning:

 • 2003: Hebraisk Mellomfag, Universitetet i Oslo
 • 2007: Master i Kristendomskunnskap, Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo
 • 2019: Phd Det gamle testamentet, MF Vitenskapelig Høyskole, Oslo

Yrkeserfaring:

 • 2003-2005: Timelærer i hebraisk ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • 2005-2007: Høyskolelærer ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole,
 • 2007-2008: Feltprest i HMKG
 • 2008-2018: Høyskolelektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • 2019-: Førsteamanuensis i Det gamle testamentet ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole

Forskningskompetanse

 • Jeremia-boken
 • Salmenes bok

Kompetanseområder:

 • Hebraisk
 • Jeremia-boken
 • Salmenes bok
 • Gammeltestamentlig bibelteologi
 • Hermeneutikk

Medlem av følgende forskerfellesskap:

 • 2011-: Norsk gammeltestamentlig selskap
 • 2011-: Old Testament Studies: Epistomologies and Methods
 • 2015-: Society of Biblical Literature