Kari har ogsaa en liten ingress skrevet om seg paa siden.