Finn publiseringer (bøker, artikler osv.) av Bøe her

Utdanning:

 • Studerte Liberal Arts ved Luther College, Decorah, USA 1978-79
 • Studerte ved Theologische Akademie, Celle, Tyskland 1981
 • Cand. Theol. Menighetsfakultetet 1984
 • Hebraisk Mellomfag Universitetet i Oslo 1982
 • Dr. theol. Menighetsfakultetet 1999

Forskningskompetanse:

 • Dr.theol., i NT

Yrkeserfaring:

 • Predikant i Norsk Luthersk Misjonssamband 1980-1986
 • Lærer ved Fjellhaug Skoler fra 1986-. Førsteamanuensis fra 1999-. Professor fra 2011-.
 • Teologisk konsulent Det norske Bibelselskap 2003-2007

Kunnskapsområder:

 • Johannes’ Åpenbaring, eskjatologi
 • Synoptisk bibelteologi
 • Lignelsene
 • Dåpen i NT
 • Bibelsyn
 • Bibeloversettelse
 • Kjønnsroller i Bibelen
 • Bibelens begrunnelser for misjon

Medlem av følgende forskerfelleskap:

 • Tyndale Fellowship, Cambridge, England
 • Collegium Judaicum, Oslo
 • Norsk Nytestamentlig Fagforum
 • Society of Biblical Literature

Interesser med relevans for arbeidet:

 • Bibeloversettelse
 • Antikkens historie
 • Ekklesiologi