Veien til tjenesten, og fri(modig)heten til å fortelle

For den tidligere teologistudenten og nåværende pastoren

i Fjellheim misjonsforsamling

Lars-Olav Siqveland Morstøl (26)

har ønsket om å fortelle mennesker om Jesus lenge vært til stede.

Om det skulle skje gjennom et arbeidsliv som elektriker eller som

pastor, visste han derimot ikke.

Fra elektrikeryrket til pastorrolle

– Hele studiet så tenkte jeg ”okei,

det kan hende jeg jobber med

kristent arbeid, det kan hende jeg

går tilbake til elektrikeryrket slik

som før.” Det var særlig etter at jeg

begynte på mastergraden at jeg opplevde en enda større lyst til å bruke

den kompetansen utdanningen har

gitt meg. Men det har ikke vært et

tydelig mål fra starten at jeg skulle

bli pastor og bibelskolelærer; der

opplever jeg at Gud har lagt til rette

og gitt meg en spennende mulighet

til å tjene hans kirke.

Lars-Olav forteller at det var både

en interesse for teologi og en større

visjon om å gjøre Jesus kjent, som

drev han til studiet.

– Det begynte med en interesse

og et overordnet mål om å gjøre

Jesus kjent, og nå har jeg jo virkelig

endt opp i en jobb hvor jeg kan bruke all min tid på det. Jeg opplever at

de siste fem årene har vært med på å

utruste meg og har gitt meg kompetanse til å gjøre nettopp det.

På hvilken måte hjelper teologistudiet

deg i den tjenesten du nå står i?

– Jeg tror teologisk kompetanse

generelt er viktig i en slik stilling. En

betydelig del av pastorstillingen er å

gi mennesker opplæring i Guds Ord,

og utdanningen har absolutt vært

med på å bygge en teologisk ballast,

noe som jeg kan gi videre.

- Gjennom årene på FIH har vi fått

bryne oss på mange utfordrende

spørsmål, og jeg har fått se at ulike

mennesker som holder Bibelen

høyt kan komme til ganske ulike

konklusjoner. Dette har vært en

viktig lærdom, og har gitt meg mer

ydmykhet i møte med folk som

mener noe annet enn meg. Det er

jeg takknemlig for.

Svarene er ikke alltid entydige, og

det å få innblikk i ulike tolkninger,

eller å se saken fra en annen vinkel, det kan noen ganger snu alt på

hodet. Jeg tror dette er viktig for et

sunt og godt menighetsliv. Det er

viktig å ha en ramme, noen sentrale

ting som vi er nødt til å være enige

om, men på samme tid så må det

være rom for et mangfold og ulike

tolkninger.

Å lide for evangeliet

Apropos tolkninger, du skrev masteroppgave om holdninger til forfølgelse i

Andre Timoteusbrev. Voldelig religiøs

forfølgelse er jo ikke normen i vesten,

men hvilke utfordringer tenker du vi

kan møte her i Norge ved å fortelle folk

om Jesus?

– I Norge så har vi vært ekstremt

privilegerte i århundrer, kristendommen har i stor grad preget landet, og nå når man kanskje opplever

at det er på vikende front så tror jeg

mange har lett for å bli pessimistiske, men faktum er jo at vi har en

enorm mulighet og frihet til å dele

evangeliet. Vi har forsamlingsfrihet,

vi har lov til å evangelisere på åpen

gate osv. Det er viktig å fokusere på

det vi faktisk har. Jeg tror at hvis vi

alle hadde benytte oss av den friheten vi har, så hadde ikke begrensningene vært et problem. Det er

min egen frimodighet som hindrer

meg, ikke begrensingene staten eller

ikke-kristne legger på meg.

– I Andre Timoteusbrev, som

jeg skrev masteravhandling om,

formaner Paulus Timoteus til å

lide for evangeliets skyld. Det er en

utfordrende formaning.

– Forfølgelsen løftes ikke opp

som en positiv ting i seg selv, men

jeg tror brevet uttrykker at Paulus

hadde et veldig realistisk bilde på

det å formidle evangeliet. Han tar

lidelsen på alvor og gjør det kjent

for Timoteus at det å formidle evangeliet vil medføre lidelse. Kanskje

vil det det for oss også, på en eller

annen måte. Men nettopp fordi vi

har et så godt budskap å fortelle, at

i Jesus har vi udødelighet og liv, ja

så er dette budskapet viktigere enn

lidelsen som det medfører å fortelle

det.

– Dette er jo absolutt utfordrende, og det er viktig at vi ikke danner

en kultur hvor en bare skal «ta seg

selv i nakken» å dele, men at det i

stedet begynner med at evangeliet

får sette oss i brann, at det er evangeliet som får være drivkraften. Vi skal

ikke kimse av lidelsen, men hvis vi

ser det i perspektivet av et himmelhåp så tror jeg vi vil være i bedre

stand til å møte denne motstanden.

Skammelig og ærefullt

Det er tydelig at arbeidet med masteroppgaven har vært et verdifullt

arbeid for den ferske pastoren. LarsOlav, som gjennom studiet har hatt

en særlig interesse for teksttolkning

og bibelteologi, forteller om funn

som tydelig har formet hans egne

tanker omkring dette temae