Bidra til symposium om religiøs frihet

Illustrasjonsfoto. Foto: Aaron Burden/Unsplash

Av: Sondre Lidal

22. og 23. september i år arrangeres det symposium på Fjellhaug med religionsfrihet og religiøs forfølgelse som tema. Siden 2019 har dette temaet vært et institusjonelt forskningsprosjekt ved FiH og forskningsleder Robert Lilleaasen forteller at man nå ønsker å samle forskere, studenter og andre med interesse for tematikken til et symposium.

- På symposiet vil det være noen hovedforedrag og en rekke kortere bidrag. Noe av det spennende med tema religionsfrihet og religiøs forfølgelse er at mange ulike fagfelt kan bidra med sine perspektiver. På Fjellhaug jobber vi mest med teologi, på symposiet vil vi også ha med oss historikere, jurister og samfunnsvitere. Dette bidrar til en bredere samtale om et veldig viktig tema.

Symposiet vil foregå på engelsk og ha overskriften «Religious Freedom and Forced Faith». Lilleaasen forteller at utdanningsinstitusjoner i Tyskland og Belgia har blitt med på forskningsprosjektet, og at det til symposiet vil komme kortere bidrag fra forskere med base i Norge, Danmark, Belgia m.fl.

- De fire hovebidragsyterne er Christof Sauer som er professor i religionsfrihet ved en av våre partnere i dette prosjektet FTH Giessen og ved Unisa i Sør-Afrika. Todd Huizinga, seniorforsker for den Europeiske avdelingen til Religious Freedom Institute. Frode Ulvund, professor i historie ved Universitetet i Bergen og ekspert på blant annet religiøs nasjonalisme. Og Ingunn F. Breistein, rektor og professor ved Ansgar teologiske høyskole og har blant annet forsket på frikirkene i tilknytning til religionsfrihet.

- Hvem er symposiet for?

- Symposiet er åpent for alle som har interesse for temaet religionsfrihet og tvang til tro. Vi håper det kommer mange forskere og andre som har lyst til å lytte og delta i samtalene i forbindelsene med presentasjonene, sier Lilleaasen.

Det er nå åpnet for å sende inn papers, altså kortere bidrag, til symposiet. Frist for innsending er 1. juni. Du finner mer informasjon om symposiet og hvordan du sender inn bidrag her.