Et arkiv i kjelleren

Arkivhyller
Foto CM fra Unsplash.com

Et arkiv i kjelleren

Visste du at NLM sitt arkiv er lokalisert på Fjellhaug? Hele 1100 hyllemeter med arkivmateriale fra 1800-tallet frem til i dag er samlet og organisert, klart til forskning og historieskriving.

Tekst: Helge Dagsland

Håkon Magnus Bakken er nylig ansatt som arkivleder. Han er 29 år og er utdannet bibliotekar, og har også studier i KRL ved FIH og historie. Han er godt i gang med arbeidet, og noe av det første han begynte på var å organisere og registrere et privat arkiv etter japanmisjonæren Jens Mikael Thøgersen Winther.

70 år med dagbøker

J.M.T. Winther, eller bare dr. Winther var misjonær i Japan fra 1896 til 1970, og han skrev dagbok i hele perioden. Dette gir et fantastisk innblikk i misjonærlivet, og misjonshistorien til Kina. Dr. Winther reiste i 1896 ut for Dansk Luthersk misjon, og tanken var at han skulle til Kina. Men da han kom til Japan var det slutt på reisepengene, og der ble han værende.

Fra 1945 til han døde i 1970 var han tilknyttet NLMs bibelskole og presteskole i Kobe. Og nå er hele arkivet hans med en utrolig samling dagbøker, undervisningsmateriell og diverse annet kommet til NLM-arkivet, og klart til å bli forsket på.

Mange forskningsmuligheter

Bakken setter stor pris på at arkivet er på Fjellhaug, og ser muligheter for at studenter kan finne interessant material til oppgaver og avhandlinger i arkivet.

‒ For en organisasjon er det viktig å ha et arkiv, og at det er knyttet til en høyskole gir mange muligheter, sier han.

Han bistår gjerne studenter og forskere til både historieskrivning og forskning. Det siste året har to doktorgradsstudenter brukt tid i arkivet for sine prosjekter i henholdsvis Kina og Kenya.