Emil Simonsen portrett Daniel Tonheim
– Foto Daniel Tonheim

Førsteårsstudent Emil ansatt i DELK

Tekst av: Sondre Lidal

Emil Simonsen er 21 år og kommer fra Sandefjord. Han har «vokst opp» i Moe menighet DELK, hvor han blant annet var aktiv som søndagsskolehjelper. Etter videregående gikk han på Bibelskolen i Grimstad, et år som gav mersmak og gjorde at han bestemte seg for å bli prest.

- Jeg skjønte at dypdykk i Guds ord var ufattelig givende og jeg bestemte meg for å gå på bibelskole resten av livet, forteller Emil.

På oppfordring av tidligere FIH-student Bertil Andersson begynte Emil på Fjellhaug, med drømmen om å bli prest i tankene. Nå har han altså fått jobben som Leder DELK Ung som Emil ser på som en nyttig erfaring på veien mot drømmen. I stillingen skal Emil arbeide for å styrke DELKs ungdomsarbeid i menigheter både lokalt og nasjonalt, i samarbeid med ungdomsrådet i DELK.

- Siden dette er en helt nyopprettet stilling, er jeg selv med på å forme den. Det er stort sett administrativt arbeid, og både arbeidstid og arbeidssted er ganske fleksibelt så det passer fint med å studere. Jeg ser likevel fram til å besøke ungdomsklubber når pandemien er ferdig.

Emil søkte på jobben etter å ha blitt direkte utfordret av nevnte Bertil (tilsynsmann i DELK) og så på det som en spennende utfordring. Han innrømmer samtidig at han ikke følte seg helt klar for oppgaven da tilbudet kom, og syntes det var et stort ansvar å få.

- Men så lever jeg under mottoet: «Har du ingen god grunn til å si nei, så ikke si det.» Hvis jeg skal vokse som menneske, trenger jeg utfordringer. Hvis Gud vil bruke meg, må jeg la ham gjøre det.

Om studievalget hadde noe å si for om han fikk jobben, vet han ikke. Men Emil forteller at han trives godt på Fjellhaug og skryter av det gode læringsmiljøet og de dyktige foreleserne. Han er opptatt av at kombinasjonen av jobb og studie er en god start på veien mot å bli prest.

- Jeg la stor vekt på at jeg gjerne vil bruke de kunnskapene jeg får på studiet da jeg søkte. Samtidig gav jeg uttrykk for at jeg ville bli prest i DELK og at denne stillingen kunne være en smidig overgang til presteyrket. Jeg synes det er gøy å allerede kalle meg kollega med prestene i DELK!

Vi på Fjellhaug er glade for at studentene våre er ettertraktet blant kristne organisasjoner. Vær med og støtt arbeidet vårt, slik at vi kan fortsette å utdanne mennesker til kristen-Norge.