P1060733

Første samling fullført på samlingsbasert master i teologi og misjon

"Det har gitt et godt påfyll, både sosialt og faglig, å være sammen på tvers av land" forteller masterstudent Lars Malmgaard Jensen.

Denne og forgående uke har FIH campus Oslo hatt gleden av å ha ekstra mange masterstudenter til å fylle matsalen og klasserommene. Vi har nemlig gjennomført den første samlingen på det samlingsbaserte masteløpet i teologi og misjon. Undervisningsleder Knut Kåre Kirkholm forteller at tilbudet er nytt i år og forklarer at bakgrunnen for denne organiseringen er et ønske om å gi studentene på campus København et bedre pedagogisk tilbud, samt forsøke å nå ut til norske studenter som ønsker å kombinere studier med jobb og likevel ha et tilbud om undervisning.

Det har vært intense dager for studentene, som skulle gjennom 1/3 av undervisningen i emnene på disse to ukene. Utenom disse samlingene skal studentene som følger denne modellen motta den øvrige undervisningen fra Oslo via Teams.

I tillegg til undervisningen var det også fokus på sosialt samvær. Noen av foreleserne på campus Oslo inviterte studenten hjem til seg, og på lørdagen var det flere som tok turen til misjonssalen for å delta på gudstjenesten.

En av våre danske masterstudenter, Lars Malmgaard Jensen, forteller at han så langt er svært fornøyd med masterstudiet og denne samlingsbaserte modellen og sier at «det har gitt et godt påfyll, både sosialt og faglig, å være sammen på tvers av land. Det har også vært interessant å se litt av den norske kulturen og det norske kirkelivet.»

Drømmer du om å en mastergrad i teologi og misjon? Mastergraden i teologi og misjon er et toårig studieløp og forutsetter fullført bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. Studiet fokuserer særlig på fagområdene bibelfag, systematisk teologi og misjonsvitenskap. Med denne nye samlingsbaserte modellen vil det også være enklere å kombinere løpe med evt jobb- og familieliv. Opptak til studiet skjer via lokalt opptak og søknadsfristen er 1. juli.