FiH-studentene har vært relativt tilfredse gjennom pandemien

Denne undersøkelsen er gjennomført for å avdekke hvilken effekt Corona-pandemien har hatt på studentenes fysiske og psykiske helse, samt deres tilfredshet ved studiehverdagen. Vi er glade for å se at våre studenter generelt sett er fornøyde med egen helse og trivsel, men det er likevel ikke uten bekymring vi leser resultatene fra årets tilleggsundersøkelse.

For å oppsummere er våre studenter rimelig tilfreds med de digitale løsningene som er blitt brukt i forbindelse med forelesninger, oppgaver, informasjon osv. De beholder også studieprogresjonen og har holdt seg aktive og engasjerte i større grad enn resten av landet til tross for strenge begrensninger.

SHoT-undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, men pga Covid-19 ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse denne vinteren. Er du interessert i å lese mer om undersøkelsen ligger rapporten åpen på denne nettsiden