S Ho T22 egentlig 16 9 rp beige large

FiH-studentene har vært relativt tilfredse gjennom pandemien

Selv om undersøkelsen viser at studentene på Fjellhaug generelt er mer fornøyd med egen helse og trivsel enn gjennomsnittet, vet vi at enkelte av våre studenter sliter mer enn andre, noe som også kommer fram i SHOT-undersøkelsen.

Denne undersøkelsen er gjennomført for å avdekke hvilken effekt Corona-pandemien har hatt på studentenes fysiske og psykiske helse, samt deres tilfredshet ved studiehverdagen. Vi er glade for å se at våre studenter generelt sett er fornøyde med egen helse og trivsel, men det er likevel ikke uten bekymring vi leser resultatene fra årets tilleggsundersøkelse.

For å oppsummere er våre studenter rimelig tilfreds med de digitale løsningene som er blitt brukt i forbindelse med forelesninger, oppgaver, informasjon osv. De beholder også studieprogresjonen og har holdt seg aktive og engasjerte i større grad enn resten av landet til tross for strenge begrensninger.

SHoT-undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, men pga Covid-19 ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse denne vinteren. Er du interessert i å lese mer om undersøkelsen ligger rapporten åpen på denne nettsiden