IMG 7813 1 croppet

FIHs studenter er blant de mest fornøyde i landet

Resultatet fra den årlige studiekvalitetsundersøkelsen er klar. Fjellhaug har noen av landets mest fornøyde studenter.

Tekst og bilde: Sunniva Fuglestveit.

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) utfører årlig en studiekvalitetsundersøkelse som måler studentenes tilfredshet med studieprogrammet og institusjonen de går på. Tall fra den nyeste undersøkelsen viser at Fjellhaug fikk en score på 4,4 poeng på overordnet tilfredshet. Dette gir en delt 4. plass ( sammen med Politihøgskolen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og MF vitenskapelig høyskole som også fikk 4,4 poeng).

Funn fra undersøkelsen

Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvaliteten ved skolen og under kan du se et lite utdrag av resultatene for Fjellhaug. 5 poeng er høyest mulige poengscore.

  • Undervisning: 4,4 poeng for bachelor i teologi og misjon og 4,3 poeng for engelskspråklig bachelor.
  • Faglig og sosialt læringsmiljø: 4,4 poeng for bachelor i teologi og misjon og 4,0 poeng for engelskspråklig bachelor.
  • Studieprogrammets evne til å inspirere: 4,4 poeng for bachelor i teologi og misjon og 4,2 poeng for engelskspråklig bachelor.
  • Overordnet tilfredshet: 4,8 poeng for bachelor i teologi og misjon og 4,3 poeng for engelskspråklig bachelor.

Høyskoledrift under pandemien

Et hovedtrekk i årets undersøkelse er at koronapandemien har hatt en negativ påvirkning på studentenes opplevelse av det faglige og sosiale læringsmiljøet.

Dette er også tilfelle blant studenter på Fjellhaug. Det fremkommer av tallene at studentene syns det er vanskeligere å delta på nettundervisning, samt at de opplever nettundervisning mindre motiverende. Tross dette er studentene på FIH fornøyd og kommenterer at foreleserne har gode opplegg for nettundervisningen.

Et annet gjennomgående trekk er lav tilfredshet rundt tilbakemeldinger og veiledning. Dette er det området som hvert år har hatt lavest score blant de fleste institusjonene. Her scorer også FIH veldig godt. Faglig oppfølging er et punkt Fjellhaug har vært svært opptatt av. Studenter trekker stadig frem at veien til foreleserne er kort, og at de opplever å bli møtt av engasjerte forelesere som er ivrige etter å hjelpe dem i deres faglige utvikling. På tilbakemelding og veiledning gir FIH stundene denne scoren: 4,1 poeng for bachelor i teologi og misjon og 4,2 poeng for engelskspråklig bachelor.

FIH skal være preget av god kvalitet

Rektor Frank-Ole Thoresen sier følgende om årets resultat:

- Det er viktig for oss at studentene våre trives og opplever at de får et studietilbud av gjennomgående høy kvalitet. Studentene ved FIH har gjennom mange år vært blant de mest fornøyde i landet, og det bekreftes igjen i årets undersøkelse.

Det er ekstra gledelig at studentene gir svært gode tilbakemeldinger på for eksempel undervisningskvalitet og studiemiljø. Dette arbeider vi hardt for hver eneste dag, og det er elementer vi ønsker skal prege studiehverdagen til hver enkelt student på Fjellhaug.

Vi gleder oss over et godt resultat og håper dere vil være med oss videre i bønn. Be gjerne for både stunder og ansatte, og for institusjonen som helhet, at FIH skal fortsette å være en høyskole med et godt faglig og sosialt læringsmiljø.