Gledelige opptakstall for FIH

I dag offentliggjøres resultatet av Samordna Opptak. Ved FIH kan vi glede oss over enda et godt opptak. Totalt har 225 søkere fått tilbud om plass ved FIH i hovedopptaket. Dette er fem prosent økning fra 2019. Årsstudiene har den største økningen, både på campus og på nett. I tillegg ser det ut til å bli en fin gruppe studenter på både bachelor- og masterprogrammene våre.

Årets opptak fortsetter trenden fra flere år tilbake med en jevn vekst over tid for Fjellhaug. Dette bekrefter at vi både klarer å tilby studier som er viktige for samfunnet og for enkeltmennesker, og at vi klarer å gjøre nødvendige justeringer som holder studiene våre aktuelle og attraktive. «Gjennom de seneste årene har FIH opplevd stor vekst. I dag er det nesten tre ganger så mange studenter ved høgskolen som det var for noen få år siden. Vi gleder oss over at stadig flere studenter opplever Fjellhaug som et spennende studiested som tilbyr studier med høy faglig kvalitet. Vi ser frem til å ta imot en ny motivert studentgruppe til høsten» kommenterer rektor Frank-Ole Thoresen.

Vi gleder oss særlig over at internasjonale studenter får lov til å komme til landet og over å kunne tilby undervisning på campus dette semesteret. Vi ser frem til å møte hver enkelt av nye og gamle studenter i august.